Mail Icon
Instagram
LinkedIn Logo 蓝白领英社交媒体
Isolated Phone Receiver Icom

Tehokasta markkinointia terveysalan ammattilaisilta

terveysalan ammattilaisille.

Terveydenhuoltoalan ongelmakohdat

Työvoimapula

Työvoimapula terveydenhuoltoalalla on ​huolestuttava ilmiö, joka vaikuttaa ​terveyspalveluiden saatavuuteen ja ​laatuun. Yhä useammat alueet ​kamppailevat hoitohenkilökunnan ​puutteen kanssa, mikä johtaa ​pidentyneisiin odotusaikoihin ja ​hoitovelkaan.

Arvostuksen puute

Monet terveydenhuollon ammattilaiset ​kokevat, että heidän työnsä arvoa ei ​tunnusteta riittävästi, mikä ilmenee ​esimerkiksi alhaisena palkkauksena, ​liiallisena työkuormana ja rajallisina ​urakehitysmahdollisuuksina. Potilaiden ​puolelta arvostuksen puute voi näkyä ​hoitohenkilökunnan kohtaamana ​epäkunnioituksena, aggressiivisena ​käytöksenä ja epäluottamuksena ​terveydenhuollon ammattilaisia ​kohtaan.

Resurssipula

Resurssipula terveydenhuoltoalalla on ​kasvava haaste, joka vaikuttaa ​hoitohenkilökunnan saatavuuteen, ​lääkkeiden saatavuuteen ja ​terveyspalveluiden tarjoamiseen. ​Tämä tilanne voi johtaa pitkiin ​odotusaikoihin, hoitovelkaan ja ​lisääntyneeseen kuormitukseen ​terveydenhuollon ammattilaisten ​keskuudessa.

Miten markkinointi auttaa?

Oikeanlaisella markkinoinnilla voidaan ratkaista monia ongelmakohtia terveydenhuoltoalalla ja ​parantaa sekä potilaiden että terveydenhuollon ammattilaisten kokemusta ja tuloksia. Tehokas ​markkinointi auttaa lisäämään tietoisuutta terveyspalveluista ja -mahdollisuuksista sekä auttaa ​terveydenhuollon organisaatioita houkuttelemaan ja pitämään kiinni pätevistä ja motivoituneista ​työntekijöistä. Mainonta voi korostaa organisaation tarjoamia etuja, kuten kilpailukykyistä palkkaa, ​urakehitysmahdollisuuksia ja työntekijöiden hyvinvointiohjelmia, mikä voi auttaa houkuttelemaan ​lahjakkaita ammattilaisia alalle ja vähentämään työvoimapulaa.


Lisäksi markkinointi auttaa terveydenhuollon organisaatioita kommunikoimaan tehokkaasti ​potilaiden kanssa, tarjoamaan selkeää ja ymmärrettävää tietoa terveyteen liittyvistä asioista ja ​kannustamaan potilaita aktiiviseen osallistumiseen omaan hoitoonsa. Tämä parantaa ​hoitosuhteiden laatua, lisää potilaiden tyytyväisyyttä ja parantaa hoitotuloksia. Voidaan siis todeta, ​että oikeanlaisella markkinoinnilla voidaan todellakin helpottaa yksiköiden toimintaa ja tehdä siitä ​tehokkaampaa sekä houkuttelevampaa niin asiakkaille kun ammattilaisillekkin.

Keitä olemme?

Olemme sosiaalisen median huippuammattilaiset, ​jota yhdistää lähes 10 vuoden kokemus ​terveydenhuoltoalalta.


Autamme terveydenhuoltoalan yrityksiä voimaan ​paremmin, vapauttamalla johdon ja henkilöstön ​aikaa sekä voimavaroja. Autamme lisäämään ​yksikön haluttavuutta sekä tunnettuutta niin ​asiakashankinnan kuin työntekijämarkkinoiden ​saralla.

Toimitusjohtaja ja toinen perustaja

Mikaela Lindqvist

Minulla on pitkä tausta hoitoalalta, niin ​varhaiskasvatuksesta kun myös ikäihmisten parissa. Olen ​hoitajana kokenut hoitoalan ongelmakohdat ja miettinyt ​miksi näin tärkeässä työssä näin moni asia on pielessä. ​Intohimoni on sosiaalinen media ja olen nähnyt käytännössä ​mitä tehokkaalla ja kohdennetulla sisällöntuotannolla voi ​saada aikaan. Kun yhdistimme osaamisen ja kokemuksen ​terveydenhuoltoalta sekä sosiaalisen median markkinoinnin ​saralta, näistä palikoista syntyi Some ME Oy.


Olen kaksikielinen joten palvelua saa suomeksi sekä ruotsiksi.

instagram
phone icon
E-Mail Envelope Icon

Toinen perustaja

Eemeli Kantojärvi

Mulla on vankka kokemus terveydenhuoltoalalta, lähes joka ​sektroilta. Olen tehnyt töitä erikoissairaanhoidossa, niin ​lasten- ja nuorten sairauksien parissa kuin myös ​päivystyksellisessä tehohoidossa. Olen tehnyt töitä ​mielenterveys- ja päihde kuntoutujien parissa sekä post-​operatiivisessa kuntoutustyössä. Tuoreimpana olen ​kouluttautunut urheiluhierojaksi ja opiskellut kivunhoitoa ​manuaaliterapian avulla.


Olen omakätisesti kokenut monet terveydenhuoltoalan ​ongelmakohdat ja miettinyt että haluan olla mukana ​ratkaisemassa niitä yksikkö kerrallaan. Tämän vuoksi ​perustimme Some ME Oy:n sillä haluamme olla mukana ​luomassa uutta sosiaali- ja terveysalaa.


instagram
phone icon
E-Mail Envelope Icon

Yhteystiedot

Mail Icon
Instagram
LinkedIn Logo 蓝白领英社交媒体
Isolated Phone Receiver Icom

+358 40 150 6053

somemeoy@gmail.com

Laskutukseen liittyvissä asioissa otathan ​yhteyttä sähköpostilla tai soittamalla ​numeroon + 358 40 150 6053.

Seuraa meitä Instagramissa